Dr. Arnold Gawasike Msigwa

Lecturer - Kiswahili

Dr. Arnold B. G. Msigwa is working at Kabale University (Institute of Language Studies) as a Lecturer. He holds a PhD in Kiswahili Linguistics from the University of Dar es Salaam. He also earns Masters of Arts in Kiswahili Linguistics from the University of Dar es Salaam in 2011. He graduated his Bachelor degree with upper second-class divisions (Hons) A with Education) at the University of Dar es Salaam in 2008. Dr. Msigwa has supervised more than 15 dissertations in Masters and one being a PhD Theses. He has published twelve articles, one book chapter. His area of specialization is Second Language Learning but also interested in Applied Linguistics, Lexicography and Morphology. His email address is agmsigwa@kab.ac.ug.

Qualifications

 • PhD. Kiswahili Linguistics  (PhD) University of Dar es Salaam
 • M.A. Kiswahili Linguistics (MA) Univerisity of Dar es Salaam
 • BAED (Bachelor of Arts with Education) Univerisity of Dar es Salaam

Research Interests

No Research Interests yet. Try again later

Publications

Dr. Arnold B. G. Msigwa . (2021) . Dosari za Kimofolojia zinazojitokeza kwa Wajifunzaji wa Kiswahili kama lugha ya kigeni katika Jamii ya Warundi . In: Editors Andy Chebanne Amani Lusekelo, African Languages Linguistic, Literary and Social Issues A festschrift in honour of Prof. Herman Batibo
Sarah Vicent, Arnold B. G. Msigwa . (2021) . Umuhimu na Changamoto za TEHAMA katika Ufundishaji na Ujifunzaji wa Lugha ya Kiswahili kwa Wageni . MULIKA, 40(2). Dar es Salaam: TUKI
Arnold, B. G. Msigwa . (2020) . Mtazamo wa Jamii ya Kiganda Kuhusu Kiswahili: Uchunguzi wa Wajifunzaji wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Makerere . Ruaha Journal of Arts and Social Sciences, 6(2)
Arnold B. G. Msigwa . (2020) . Mwingiliano na Uamilifu wake katika Ujifunzaji wa Lugha ya Pili . Kioo cha Lugha, 18. Dar es Salaam: TUKI
Arnold B. G. Msigwa, Aminieli S. Vavayo . (2020) . Aina za dosari za kifonolojia zinazojidhihirisha kwa wajifunzaji wa Kiswahili katika jamii ya Wamaasai . Chama cha Lugha na Fasihi ya Kiswahili Tanzania (CHALUFAKITA), 1(2). Dodoma: CHALUFAKITA
Arnold B.G.Msigwa . (2019) . Kanuni za Mfuatano wa Mofimu Nyambulishi katika Lugha za Kibantu: Mifano kutoka katika Lugha ya Kikinga . International Journal of Bantu Linguistics, 2. Dar es Salaam: Kiswahili Development Limited
Arnold B.G. Msigwa . (2019) . Mchango wa Media za Video katika Ufundishaji wa Kiswahili kwa Wageni . MULIKA, 38. Dar es Salaam: TUKI
Arnold, B. G. Msigwa . (2019) . Ufundishaji wa Kiswahili Miongoni mwa Wakinga . Mwanga wa Lugha. Eldoreti: Moi University
Arnold, B. G. Msigwa . (2018) . Ujinsi wa nomino za mkopo katika lugha ya Kiswahili . JULACE: Journal of University of Namibia Language Centre, 3(2). Windhoek : University of Namibia Language Centre
Arnold B.G Msigwa . (2016) . Changamoto za Istilahi katika Uandishi wa Tasinifu za Uzamili wa Kiswahili Tanzania . Kiswahili Journal, 79(1). Dar es Salaam: TUKI
Arnold Gawasike . (2014) . Usukuku katika Ujifunzaji wa Lugha ya Kiswahili katika Jamii ya Wakinga . Kiswahili Journal, 77(1). Dar es Salaam: TUKI
Arnold Gawasike . (2012) . Dhana ya Uambikaji katika Kiswahili . Kioo cha Lugha, 10. Dar es Salaam: TUKI, pp. 70-78

Projects

No Projects found.

Supervision

 1. Vicent Sarah, (2019). Dosari za Kimofosintaksia zinazofanywa na Wajifunzaji wa Lugha ya Kiswahili katika Jamii ya Wairiki. University of Dar es Salaam. (PhD Dissertation).
 2. Mihayo Prisca, (2020). Athari za Lugha ya Kinyamwezi katika kujifunza Lugha ya Kiswahili kama Lugha ya Pili. University of Dar es Salaam. (Masters Dissertation).
 3. James Matogo, (2019). Ruwaza ya Mofimu za Ukanunishi katika Vitenzi vya Lugha ya Kinyambo. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation)
 4. Mselem M. Ali, (2019). Dhima ya Muktadha wa Kijamii katika Kumsaidia Mjifunzaji lugha ya Kiswahili Kumudu Stadi ya Kusoma: Uchunguzi Kifani Wajifunzaji wa Kiswahili katika Sekondari ya Feza. State University of Zanzibar: Zanzibar (Masters Dissertation).
 5. Fatma Soud Nassor, (2019). Ugumu wa Kufundisha Stadi ya Kusikiliza kwa Wanafunzi Wageni SUZA. State University of  Zanzibar: Zanzibar (Masters Dissertation).
 6. Aminieli Stephen, (2019). Vavayo, Dosari za Kifonolojia zinazofanywa na Wajifunzaji wa Lugha ya Kiswahili ikiwa Lugha ya Pili katika Jamii ya Wamasai. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation)
 7. Ngoda Paulina, (2019). Nafasi ya Muktadha katika kujifunza Lugha ya Kiswahili katika Jamii ya Wabena. University of Dar es Salaam. (Masters Dissertation)
 8. Omar Said, (2018). Dhima ya Magazeti katika Ufundishaji Kiswahili Stadi ya Kuzungumza kwa Wanafunzi Wageni. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation)
 9. Judith Kimaro, (2018). Changamoto katika Kufasiri Mabango ya Kiswahili-Kiingereza. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation)
 10. Levinson Welson Nyitwa, (2018). Athari za Lugha ya Kihaya katika Ujifunzaji wa Kiswahili ikiwa ni Lugha ya Pili. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation).
 11. Tumain Rogerce, (2017). Ruwaza ya Mofimu za Ukanushi katika Vitenzi vya Lugha ya Kijita na Kiswahili. University of  Dar es Salaam. (Masters Dissertation).
 12. Tarimo Brigitha, (2017). Athari za Kiswahili katika Lugha ya Kirombo: Mifano ya Utoaji wa Majina ya Watu. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation).
 13. Swai Hafidhi Hashim, (2017). Nafasi ya Muktadha wa Kijamii katika Kuamili Msamiati wa Lugha ya Kiswahili kama Lugha ya Pili. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation).
 14. Peter Joyce, (2017). Athari za Lugha ya Kijaluo Katika Kuamili Lugha ya Kiswahili. Tumaini University Makumira. (Masters Dissertation).

Presentations

No Presentations yet. Try again later

More Information

Share Details

QR Code